การกลับมาของ Weaver ใน Meta นี้

Weaver หนึ่งในฮีโร่ดวงใจของใครหลายๆคน ซึ่งได้ห่างหายไปจากเมตา อย่างยาวนาน หากดูจากการแข่งขันของปีก่อนๆ ทีมใหญ่ๆก็ไม่ค่อยได้เลือกจับมาใช้ในการแข่งขันกั...