Valve ประกาศการแข่งขัน Dota 2 Procircuit 2021

ในปี 2021 นี้ทาง Valve มีการจัดการแข่งขันระดับมืออาชีพใหม่หรือ ที่เรียกว่า Dota 2 Pro circuit 2021 โดยจะทำการแข่งขันแบบ ต่อเนื่องกินระยะเวลานาน กว่าเด...

ประวัติความเป็นมา Dota 2

Dota 2 คือเกมส์ออนไลน์ แนว Mutiplayer Online Battle Arena (MOBA) หรือแปลเป็นไทยว่า เกมส์ต่อสู้แบบอารีน่าผู้เล่นหลายคน โดยเกมส์ได้ถูกพัฒนาโดย Valve เจ้...