Valve เปิดกระทู้รับรายงานผู้เล่น Smurf แบนยาว 20 ปี !!

หลังจากที่มีการอัพเดทระบบ Ranked ครั้งใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาใน Dota 2 มีการปรับปรุงระบบ Ranked ต่างๆมากมาย เช่น การแบนผู้เล่น ซื้อขายไอดี ผู้เล่นพฤติกรร...