ประกาศ 8 ทีมเชิญ Major The Kiev Major

Breaking Down the Kiev Major Invites ในที่สุด Vavle ก็ได้ประกาศ 8 ทีมที่ได้รับเชิญ ในรายการแข่งขัน Dota 2 Kiev Major ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจาก รายการ Th...