อัพเดทข่าว TI 10 และ Battle pass

อัพเดทข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Dota 2 - Ti 10 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงต้นปี 2020 ที่ผ่านส่งผลให้ทั่วทั้งโลก ประสบปัญหาการติดเชื้อใน...