Valve ประกาศการแข่งขัน Dota 2 Procircuit 2021

ในปี 2021 นี้ทาง Valve มีการจัดการแข่งขันระดับมืออาชีพใหม่หรือ ที่เรียกว่า Dota 2 Pro circuit 2021 โดยจะทำการแข่งขันแบบ ต่อเนื่องกินระยะเวลานาน กว่าเด...