Top 10 ฮีโร่มาแรง หลังอัพเดทแพทซ์ 7.04

หลังจากอัพเดทซ์แพทซ์ 7.04 ก่อนการแข่งขัน DAC 2017 ณ ประเทศจีนเพียงไม่กี่วัน ก็เปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปมากสมควร จากการเนิฟไอเท็มบางชนิด และความสามารถขอ...