Dota 2 – Patch 7.25c | แปลไทย

ทั่วไป เมื่อผู้เล่นเลือกฮีโร่ตัวเดียวกันในรอบนั้น ฮีโร่ตัวนั้นจะถูกแบนและเริ่มใหม่ (ในโหมด All Pick)โหมด All Pick ระยะเวลาการเลือกฮีโร่ลดลงจาก 25 ...