Dota 2 – Patch 7.27 | แปลไทย

ทั่วไป การสังหาร Hero ให้ XP พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 100 การสังหาร Hero ให้ทองเพิมขึ้นจาก 99 + 7.2 * Level เป็น 120 + 8 * Level ปรับทองที่ไ...