วิเคราะห์ ฮีโร่แครี่ยอดนิยม | แพทซ์ 7.00-7.02

ในเวลาที่ล่วงผ่านไปเกือบหนึ่งปีแล้ว เราได้เห็นเปลี่ยนแปลงต่างๆของตำแหน่งแครี่ ไอเท็มใหม่ๆ อย่าง Dragon Lance และ Echo Saber แครี่ที่ถูกลืมบางตัวนั้นกล...