Dota 2 – Battlepass 2020 กำลังจะมา ?

Battlepass 2020 กำลังจะมา ?? ในเว็ปบอร์ด Reddit ของทางฝั่งต่างประเทศ มีผู้ใช้งานชื่อ Gmoney228 ได้โพสต์ด้วยความมั่นใจว่าภายในอาทิตย์หน้า สัปดาห์สุ...