Phantom Lancer

Spirit Lance Doppelganger Phantom Rush Juxtapose Spirit Lance ขว้างหอกวิญญาณวิเศษใส่ยูนิตศัตรูเป้าหมาย สร้างความเสียหายและทำให้เคลื่อนที่ได้ช้าลง พ...