fbpx

Voodoo Mask


 

Voodoo Mask เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มเบ็ดเตล็ด.

Voodoo Mask
ราคา : 700

“หน้ากาก Voodoo ที่จะทำให้ผู้สวมใส่ได้รับพลังแห่งความมืด” 

   
ติดตัว
: ดูดเลือดจากสกิล

ฟื้นฟูพลังชีวิตผู้ร่ายสกิลเป็นจำนวน 10% ของความเสียหายที่สกิลสร้าง ไม่ว่าความเสียหายสกิลจะเป็นประเภทใด หากใช้กับครีป สกิลจะดูดพลังชีวิตเพียง 2% 


     ผสมเป็น :    


โดย www.dota2thailand.com