Trident


 

Trident เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ  Tier 5 สามารถดร็อปได้จากการสังหาร ครีฟป่า หลังช่วงเวลา 60.00+ นาทีของเกมส์.

ค่าสถานะ

+ 30 ค่าสถานะ Str
+ 30 ค่าสถานะ Agi
+ 30 ค่าสถานะ Int
+ 30% ค่าต้านทานสถานะ
+ 10% ความเร็วการเคลื่อนที่
+ 30% ความเสียหายเวทย์
+ 30 ความเร็วการโจมตี
+ 30% ขยายอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต
+ 30% ขยายอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 30% ขยายอัตราการดูดเลือด
+30% ขยายอัตราการดูดเลือด จากสกิล

Trident 
ไอเท็มป่า Tier 5
ราคา : 6,150

ถูกนำออกจากเกมส์


+ 30 ค่าสถานะทั้งหมด
+ 30% ค่าต้านทานสถานะ
+ 10% ความเร็วการเคลื่อนที่
+ 30% ความเสียหายเวทย์
+ 30 ความเร็วการโจมตี
+ 30% ขยายอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต
+ 30% ขยายอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 30% ขยายอัตราการดูดเลือด
+30% ขยายอัตราการดูดเลือด จากสกิล


    สูตรผสม :       


โดย www.dota2thailand.com