Tome of Aghanim


 

Tome of Aghanim เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 2 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

สกิล

Aghanims_Scepter_2020_Summer_Event_1_icon

Consume (กดใช้งาน)

- กดใช้งานเพื่อรับบัฟ Aghanim's Scepter buff เป็นระยะเวลา 3 นาที

Tome of Aghanim
ไอเท็มป่า Tier 2

ถูกนำออกจากเกมส์


จำนวน : 1 ชาร์จ


โดย www.dota2thailand.com