Titan Sliver


 

Titan Sliver เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ Tier 3 สามารถดร็อปได้จากการสังหาร ครีฟป่า หลังช่วงเวลา 27.00+ นาทีของเกมส์.

ค่าสถานะ

+ 20% พลังโจมตีพื้นฐาน
+ 16% เกราะต้านเวทย์
+ 12% ค่าต้านทานสถานะ

Titan Sliver
ไอเท็มป่า Tier 3

“แม้ว่าหลายคนต้องการที่จะครอบครองชิ้นส่วน ลึกลับชิ้นนี้ แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ถึงพลังที่แท้จริงของมัน”

เวลาดร็อป : 27.00 + นาที+ 20% พลังโจมตีพื้นฐาน
+ 16% เกราะต้านเวทย์
+ 12% ค่าต้านทานสถานะ


โดย www.dota2thailand.com