Third Eye


 

Third Eye เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 3 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

ค่าสถานะ

+ 7 ค่าสถานะ STR
+ 7 ค่าสถานะ AGI
+ 7 ค่าสถานะ INT
+ 300 ระยะการมองเห็น

สกิล

True_Sight_icon

True Sight (ติดตัว)

- เปิดเผยยูนิตล่องหน และ Ward รอบๆผู้สวมใส่ไอเท็มชิ้นนี้ รัศมี 500

Third Eye
ไอเท็มป่า Tier 3

ถูกนำออกจากเกมส์

+ 7 ค่าสถานะทั้งหมด
+ 300 ระยะการมองเห็น

ติดตัว : True Sight

เปิดเผยยูนิตล่องหน และ Ward รอบๆผู้สวมใส่ไอเท็มชิ้นนี้ รัศมี 500


โดย www.dota2thailand.com