The Leveller


 

The Leveller เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ Tier 4 สามารถดร็อปได้จากการสังหาร ครีฟป่า หลังช่วงเวลา 37.00+ นาทีของเกมส์.

ค่าสถานะ

+ 50 ความเร็วการโจมตี
+ 5 เกราะ

สกิล

Demolish_(Spirit_Bear)_icon

Demolish (ติดตัว)

- สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างแรงขึ้น : 25%

เพิ่มเติม

  • • คิดคำนวณจากพลังโจมตีโดยรวมทั้งหมด

The Leveller
ไอเท็มป่า Tier 4

“ดาบปีศาจที่ฟาดฟันครั้งสุดท้ายเพื่อทำลายประตูของ Sanctum of Solanas ถูกพบว่ามันปักคาอยู่ในประตู”

เวลาดร็อป : 37.00 + นาที+ 50 ความเร็วการโจมตี
+ 5 เกราะ

ติดตัว : ทำลายสิ่งก่อสร้าง

สร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างแรงขึ้น : 25%


โดย www.dota2thailand.com