Sange


 

Sange เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มศิลปวัตถุ.

ค่าสถานะ

16 ค่าสถานะ STR
+ 12% ความต้านทานสถานะ
+ 20% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง

Sange
ราคา : 2,050

“Sange เป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงอย่างแปลกประหลาด มันจะหาจุดอ่อนโดยอัตโนมัติ” 


16 ค่าสถานะ STR
+ 12% ความต้านทานสถานะ
+ 20% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง


    ผสมเป็น :       


    สูตรผสม :       


โดย www.dota2thailand.com