Sage’s Mask


 

Sage’s Mask เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มเบ็ดเตล็ด.

ค่าสถานะ

+ 0.7 อัตราการฟื้นฟูมานา

Sage’s Mask
ราคา : 175

“หน้ากากที่ใช้โดยเหล่าจอมเวทสำหรับพิธีกรรมต่างๆ” 


+ 0.7 อัตราการฟื้นฟูมานา


  ผสมเป็น :          
                       


โดย www.dota2thailand.com