Platemail


 

Platemail
ราคา : 1,400

“แผ่นเหล็กหนาที่ปกป้องช่วงบนทั้งตัว โปรดระวังอย่าทำตกใส่เท้า” 


+10 เกราะป้องกัน

ผสมเป็น :

blank

Platemail เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก ร้านค้าลับ 

ค่าสถานะ

+ 10 เกราะป้องกัน


โดย www.dota2thailand.com