Pirate Hat


 

Pirate Hat เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 5 สามารถดร็อปได้จากการสังหาร ครีฟป่า หลังช่วงเวลา 60.00+ นาทีของเกมส์.

ค่าสถานะ

+ 150 ความเร็วการโจมตี

สกิล

trusty_shovel_lg

Dig (กดใช้งาน)

- ทำการขุดดินเป็นระยะเวลา 1 วินาที มีโอกาศขุดเจอ Bounty Rune : 100 %

เพิ่มเติม

  • • Pirate Hat จะเริ่มหาเจอได้ เวลา 60 นาที + ฉะนั้น Bounty Rune ที่เก็บได้จะให้ทองเริ่มต้น 160 แก่ฮีโร่ทุกคน

Pirate Hat
ไอเท็มป่า Tier 5

“หมวกที่ถูกพบในทะเล แต่ถูกสาปแช่งให้ผู้สวมใส่ มีความโชคดีไม่มีที่สิ้นสุด”

เวลาดร็อป : 60.00 + นาที+ 150 ความเร็วการโจมตี

กดใช้งาน : ขุด

ทำการขุดดินเป็นระยะเวลา 1 วินาที
มีโอกาศขุดเจอ Bounty Rune : 100 %

คูลดาวน์ : 40


โดย www.dota2thailand.com