Medallion of Courage


 

Medallion of Courage เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มช่วยเหลือ.

ค่าสถานะ

5 เกราะป้องกัน
1.5 อัตราการฟื้นฟูมานา 

สกิล

medallion_of_courage_lg

Valor (กดใช้งาน)

- หากร่ายใส่เพื่อนร่วมทีม จะเพิ่มเกราะป้องกันของพวกเขา 5 หน่วยในขณะที่เกราะป้องกันของผู้ร่ายจะลดลง หากร่ายใส่ศัตรู จะลดเกราะป้องกันของทั้งเป้าหมายและผู้ร่าย 5 หน่วย

เพิ่มเติม

  • • ไม่สามารถกดใช้งานให้ตัวเองได้
  • • ใช้ Cooldown ร่วมกับ Solar Crest
  • • สามารถกดใช้กับยูนิต ทุกประเภทยกเว้น ward และ สิ่งก่อสร้าง.

Gallery

Medallion of Courage
ราคา : 1,025

“ผู้สวมใส่ไร้ซึ่งความกลัวเวลาต่อสู้” 


5 เกราะป้องกัน
+ 1.5 อัตราการฟื้นฟูมานา 

กดใช้ : ความองอาจ

หากร่ายใส่เพื่อนร่วมทีม จะเพิ่มเกราะป้องกันของพวกเขา 5 หน่วยในขณะที่เกราะป้องกันของผู้ร่ายจะลดลง

หากร่ายใส่ศัตรู จะลดเกราะป้องกันของทั้งเป้าหมายและผู้ร่าย 5 หน่วย

ระยะเวลา : 12 วินาที

ไม่สามารถร่ายใส่ศัตรูที่ป้องกันเวทโดยสมบูรณ์

คูลดาวน์ : 12


    ผสมเป็น :   


    สูตรผสม :         


โดย www.dota2thailand.com