Mantle of Intelligence


 


Mantle of Intelligence
ราคา : 140

“เสื้อคลุมประดับอัญมณีไพลินที่ถูกสวมใส่โดยองค์ราชินีมาหลายยุคหลายสมัย” 


+
3
 ค่าสถานะ INT

ผสมเป็น :

Mantle of Intelligence เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มสถานะ.

ค่าสถานะ

+3 Intelligence


โดย www.dota2thailand.com