Kaya


 

Kaya เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มศิลปวัตถุ.

ค่าสถานะ

16 ค่าสถานะ INT
+ 50% การคูณอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 24% การคูณการดูดเลือด จากสกิล
+ 8% เพิ่มความเสียหายสกิล

Kaya
ราคา : 2,050

“คทาของแม่มดที่มีชื่อเสียงที่หายไปนานนับพันปี” 


16 ค่าสถานะ INT
+ 50% การคูณอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 24% การคูณการดูดเลือด จากสกิล
+ 8% เพิ่มความเสียหายสกิล


    ผสมเป็น :      


    สูตรผสม :       


โดย www.dota2thailand.com