Iron Branch


 


Iron Branch
ราคา : 50

“จากภายนอกดูเหมือนกิ่งไม้ธรรมดา แต่ความแข็งแรงดุจเหล็กกล้าของมันทำให้ผู้ที่พกมันแข็งแกร่งขึ้นไปด้วย” 


+
1
 ค่าสถานะทั้งหมด

กดใช้ : ปลูกต้นไม้

เลือกเป้าหมายบนพื้นเพื่อปลูกต้นไม้จิ๋วแสนสุข ซึ่งจะอยู่เป็นระยะเวลา 20 วินาที

ผสมเป็น :

Iron Branch เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มสถานะ.

ค่าสถานะ

+1 Strength
+1 Agility
+1 Intelligence

เพิ่มเติม

  • • ไม่สามารถปลุกต้นไม้บริเวณหลุม Roshan ได้
  • • ต้นไม้ที่ปลูกจะทำการปิดกั้นวิศัยทัศน์อีกฝั่ง แต่ จะมอบวิศัยทัศน์ให้แก่ผู้ใช้เล่นทีมเดียวกัน
  • • การใช้ Tango เพื่อกิน Iron Branch จะทำให้ได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต 2 เท่า

เกร็ด

  • • ในเกมส์ DotA ของ Warcarft III, ไอเท็มชิ้นนี้มีชื่อเต็มว่า “Ironwood Branch“.
  • The happy little trees ในคำอธิบายของสกิล อ้างอิงถึง Bob Ross, จิตกร ที่มีชื่อเสียง ที่เคยพูดในรายการโทรทัศน์ , The Joy of Painting.
  • • สกิล ปลุกต้นไม้ ใช้ Model เดียวกับ Sprout และเอฟเฟ็คจาก Eye in the Forest.
  • • การพิมพ์ “GG” ในช่องค้นหาของร้านค้าจะโชว์ Iron Branch นั้นเป็นการอ้างอิงชื่อจากแฟนเกมส์ นามว่า “GG Branches” ในเกมส์ Dota 1 ที่เค้าบอกว่า “ซื้อไอเท็มชิ้นนี้ 1 อันการันตี Good Game”.

Gallery


โดย www.dota2thailand.com