Gauntlets of Strength


 


Gauntlets of Strength
ราคา : 140

“ถุงมือหนังติดสลักเกลียวที่เพิ่มพลังอย่างป่าเถื่อน” 


+
3
 ค่าสถานะ STR

ผสมเป็น :

Gauntlets of Strength เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มสถานะ.

ค่าสถานะ

+3 Strength


โดย www.dota2thailand.com