Fusion Rune


 

Fusion Rune เป็น ไอเท็มป่า เพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน Tier 5 เป็น “ไอเท็มป่าที่ถูกนำออกจากเกมส์” ไปแล้ว

สกิล

Deafening_Blast_icon

Consume (กดใช้งาน)

- รับผลของรูนทั้ง 5 เป็นระยะเวลา 50 วินาที

Fusion Rune
ไอเท็มป่า Tier 5

ถูกนำออกจากเกมส์


จำนวน : 3 ชาร์จ

กดใช้งาน : รับพลังรูน

รับผลของรูนทั้ง 5 เป็นระยะเวลา 50 วินาที

Haste / Double Damage / Invisibility / Illusion และ Regenaration Rune

คูลดาวน์ : 120


โดย www.dota2thailand.com