Force Staff


 

Force Staff เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มเวทย์มนต์.

ค่าสถานะ

10 ค่าสถานะ INT
+ 150 พลังชีวิต

สกิล

100px-Mars_god's_rebuke

Force (กดใช้งาน)

- ผลักยูนิตเป้าหมายไปในทิศทางที่ยูนิตนั้นหันหน้าอยู่ เป็นระยะทาง 600 หน่วย

Gallery

Force Staff
ราคา : 2,200

“ทำให้คุณควบคุมคนอื่นได้ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตาม” 


10 ค่าสถานะ INT
+ 150 พลังชีวิต

กดใช้ : ผลัก

ผลักยูนิตเป้าหมายไปในทิศทางที่ยูนิตนั้นหันหน้าอยู่ เป็นระยะทาง 600 หน่วย

คูลดาวน์ : 23   มานาที่ใช้ : 100


    สูตรผสม :      


โดย www.dota2thailand.com