Falcon Blade


 

Falcon Blade เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มเครื่องประดับ.

ค่าสถานะ

+ 200 พลังชีวิต
+ 12 พลังโจมตี
+ 1.8 อัตราการฟื้นฟูมานา

Falcon Blade
ราคา : 1,100

“อาวุธที่ได้รับการเสริมความคม มาอย่างดี เพื่อมอบให้แด่ราชาแห่ง อาณาจักร แห่งหนึ่ง” 


+ 200 พลังชีวิต
+ 12 พลังโจมตี
+ 1.8 อัตราการฟื้นฟูมานา


    สูตรผสม :        


โดย www.dota2thailand.com