fbpx

Eternal Shroud


 

Eternal Shroud เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ และกดใช้งาน สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มเกราะป้องกัน.

ค่าสถานะ

+ 20% เกราะต้านเวทย์

สกิล

Sacrifice_icon

Spell lifesteal (ติดตัว)

- ฟื้นฟูพลังชีวิตผู้ร่ายสกิลเป็นจำนวน 20% ของความเสียหายที่สกิลสร้าง ไม่ว่าความเสียหายสกิลจะเป็นประเภทใด หากใช้กับครีป สกิลจะดูดพลังชีวิตเพียง 4% 

abaddon_aphotic_shield_hp2

Shroud (กดใช้งาน)

- สร้างเกราะป้องกันเวทย์ ซึมซับความเสียหายได้ 400 และเปลี่ยนความเสียหายที่ซึมซับได้ เป็นมานา เป็นระยะเวลา 12 วินาที

Eternal Shroud
ราคา : 3,250

“ผ้าคลุมปริศนาที่จะมอบพลังที่แก่กล้าให้แด่ผู้สวมใส่” 


+ 20% เกราะต้านเวทย์

ติดตัว : ดูดเลือดจากสกิล

ฟื้นฟูพลังชีวิตผู้ร่ายสกิลเป็นจำนวน 20% ของความเสียหายที่สกิลสร้าง ไม่ว่าความเสียหายสกิลจะเป็นประเภทใด หากใช้กับครีป สกิลจะดูดพลังชีวิตเพียง 4% 

กดใช้งาน : ปกคลุม

สร้างเกราะป้องกันเวทย์ ซึมซับความเสียหายได้ 400 และ เปลี่ยนความเสียหายที่ซึมซับได้ เป็นมานา

เป็นระยะเวลา 12 วินาที

คูลดาวน์ : 60   มานาที่ใช้ : 50


    สูตรผสม :        


โดย www.dota2thailand.com