fbpx

Bracer


 

Bracer เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop หมวดไอเท็มเครื่องประดับ.

ค่าสถานะ

+ 5 ค่าสถานะ STR
+ 2 ค่าสถานะ AGI
+ 2 ค่าสถานะ INT
+ 3 พลังโจมตี
+ 1 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต

Bracer
ราคา : 510

“ปลอกแขนนี้มักถูกใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันและทำให้ต่อสู้ได้นานยิ่งขึ้น” 


+ 5 ค่าสถานะ STR
+ 2 ค่าสถานะ AGI
+ 2 ค่าสถานะ INT
+ 3 พลังโจมตี
+ 1 อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต


  สูตรผสม :         


โดย www.dota2thailand.com