พื้นฐาน

ไอเท็มสิ้นเปลือง

ไอเท็มสิ้นเปลือง

ร้านค้าลับ

ไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ

blank

เบ็ดเตล็ด

อัพเกรด

เครื่องประดับ

เวทย์มนต์

อาวุธ

ช่วยเหลือ

blank
blank
blank

เกราะป้องกัน

ศิลปวัตถุ