fbpx
Register
A password will be e-mailed to you.

วันนี้ผมจะมาแนะนำจุดปัก ward ขั้นเซียนสำหรับหลบ sentry ของอีกฝั่งโดยจุดเด่นของการปัก ward แบบนี้คืออีกฝั่งหาเจอได้ยากขึ้น แต่อีกเสียก็มีนะ คือ ระยะการมองเห็นนั้นแคบลง โดยการปักแต่ละที่จะเป็นการปักเข้าไป ในพื้นที่ของอีกฝั่งเพื่อสร้างความได้เปรียบ ละรับรู้ถึงตำแหน่งของศัตรู ช่วยในการเล่นเชิงรุกนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

จุดปัก Ward สำหรับผู้เล่นฝั่ง Radiant

จุดที่ 1จุดที่ 2จุดที่ 3จุดที่ 4จุดที่ 5จุดที่ 6จุดที่ 7จุดที่ 8จุดที่ 9จุดที่ 10จุดที่ 11
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire
จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งซ้าย
จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งขวา
จุดปัก Ward บริเวณหน้า Safelane
จุดปัก Ward บริเวณ รูนฝั่งขวา

จุดปัก Ward สำหรับผู้เล่นฝั่ง Dire

จุดที่ 1จุดที่ 2จุดที่ 3จุดที่ 4จุดที่ 5จุดที่ 6จุดที่ 7จุดที่ 8จุดที่ 9จุดที่ 10จุดที่ 11

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant
จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งซ้าย
จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งขวา
จุดปัก Ward บริเวณหน้า Safelane
จุดปัก Ward บริเวณรูนฝั่งซ้าย

facebook : dota2thailand