Sange and Yasha


 

Sange and Yasha เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มศิลปวัตถุ.

ค่าสถานะ

+ 16 ค่าสถานะ AGI
16 ค่าสถานะ STR
+ 22% ความต้านทานสถานะ
12 ความเร็วในการโจมตี
10 ความเร็วในการเคลื่อนที่
+ 22% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง

Sange and Yasha
ราคา : 4,100

“เมื่อ Sange และ Yasha ถูกปรับให้สอดคล้องโดยแสงจันทร์และใช้ร่วมกัน มันจะกลายเป็นการผสมผสานที่ทรงพลังมาก” 


16 ค่าสถานะ AGI
16 ค่าสถานะ STR
+ 22% ความต้านทานสถานะ
12 ความเร็วในการโจมตี
+ 10 ความเร็วในการเคลื่อนที่
+ 22% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง


    สูตรผสม :     


โดย www.dota2thailand.com