Kaya and Sange


 

Kaya and Sange เป็นไอเท็มเพิ่มค่าสถานะ สามารถซื้อได้จาก Main Shop ในหมวด ไอเท็มศิลปวัตถุ.

ค่าสถานะ

16 ค่าสถานะ INT
16 ค่าสถานะ STR
+ 22% ความต้านทานสถานะ 
+ 50% ขยายอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 30% ขยายอัตราการดูดเลือด จากสกิล
+ 22% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง
+ 16% เพิ่มความเสียหายสกิล 

Kaya and Sange
ราคา : 4,10016 ค่าสถานะ INT
16 ค่าสถานะ STR
+ 22% ความต้านทานสถานะ 
+ 50% ขยายอัตราการฟื้นฟูมานา
+ 30% ขยายอัตราการดูดเลือด จากสกิล
+  22% เพิ่มอัตราฟื้นฟูและดูดพลังชีวิตให้กับตัวเอง
+ 16% เพิ่มความเสียหายสกิล 


    สูตรผสม :     


โดย www.dota2thailand.com