จุดปัก ward ขั้นเทพสไตล์ Proplayer

วันนี้ผมจะมาแนะนำจุดปัก ward ขั้นเซียนสำหรับหลบ sentry ของอีกฝั่งโดยจุดเด่นของการปัก ward แบบนี้คืออีกฝั่งหาเจอได้ยากขึ้น แต่อีกเสียก็มีนะ คือ ระยะการมองเห็นนั้นแคบลง โดยการปักแต่ละที่จะเป็นการปักเข้าไป ในพื้นที่ของอีกฝั่งเพื่อสร้างความได้เปรียบ ละรับรู้ถึงตำแหน่งของศัตรู ช่วยในการเล่นเชิงรุกนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

จุดปัก Ward สำหรับผู้เล่นฝั่ง Radiant

[su_tabs][su_tab title=”จุดที่ 1″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 2″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 3″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 4″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Dire[/su_tab]

[su_tab title=”จุดที่ 5″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 6″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 7″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Dire[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 8″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งซ้าย[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 9″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งขวา[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 10″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณหน้า Safelane[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 11″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ รูนฝั่งขวา[/su_tab][/su_tabs]

จุดปัก Ward สำหรับผู้เล่นฝั่ง Dire

[su_tabs][su_tab title=”จุดที่ 1″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]

จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 2″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 3″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant[/su_tab]
[su_tab title=”จุดที่ 4″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งซ้ายของ Radiant[/su_tab]

[su_tab title=”จุดที่ 5″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 6″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 7″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Shrine ฝั่งขวาของ Radiant[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 8″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งซ้าย[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 9″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณ Bounty Rune ฝั่งขวา[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 10″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณหน้า Safelane[/su_tab][su_tab title=”จุดที่ 11″ disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]จุดปัก Ward บริเวณรูนฝั่งซ้าย[/su_tab][/su_tabs]

facebook : dota2thailand